Zdravotní problémy dneška

Autor: Mgr. Monika Pecinová
Cílová skupina (věk): 19-20 let
Stupeň a typ vzdělávání: Vyšší odborná škola, 1. ročník

Anotace

Téma zdravotních problémů je velmi rozsáhlé, tato lekce je chápána jako úvodní a jejím cílem je poskytnou základní informace a vzbudit ve studentech zájem o zdravotní problémy, které jsou odlišné od těch, se kterými se běžně setkávají při studiu a na odborné praxi. V návaznosti na toto téma je pak možné téma podrobněji rozvíjet. Metody, kterou tato lekce využívá, jsou brainstorming, krátká frontální výuku, do které však mohou studenti vstoupit svými příspěvky, skupinová práce,
jejímž cílem je získat informace a vytvořit z nich výtah a v neposlední řadě také vlastní prezentace studentů a stručné předání informací a nápadů k tématu. Na poslední část může také navazovat diskuze. Téma vyučovací hodiny spadá do tematického okruhu Globální problémy, jejich příčiny a důsledky.

Ke stažení

Mgr. Monika Pecinová

Zdravotní problémy dneška

Stáhnout