Zámořské objevy Vasca da Gamy

Žáci v dvouhodinové lekci zkoumají problematiku zámořských objevů Vasca da Gamy v 15. století

Autor: Michaela Eliášová
Cílová skupina (věk): 10 – 13 let
Stupeň a typ vzdělávání: I. stupeň ZŠ

Anotace:

Žáci v dvouhodinové lekci zkoumají problematiku zámořských objevů Vasca da Gamy v 15. století, využívají kapitoly z knihy Obrázky z dějin zeměpisných objevů (a výletů). Zamýšlí se nad otázkami pozitivních a negativních dopadů zámořských objevů na život lidí v minulosti a současnosti. Lekce je směřována k pochopení vlivu historických událostí na utváření globalizovaného světa.
Lekce je sestavena podle struktury E-U-R. Žákům je dán prostor pro vzájemné sdílení svých myšlenek, názorů ve dvojicích a skupinách. V závěrečné diskusi žáci formulují vlastní postoj k zámořským objevům s využitím získaných informací z textů, uvádějí argumenty pro tyto postoje. Žáci pracují s pracovními listy, využívají grafického organizéru.

Ke stažení

Michaela Eliášová

Zámořské objevy Vasca da Gamy

Stáhnout