Významná evropská uskupení

Autor: Mgr. Alexandra Opletalová
Cílová skupina – věk: 13 – 15 let
Stupeň a typ vzdělávání: 2. stupeň základní školy

Anotace

Žáci se v této lekci seznámí s evropskými institucemi, které jsou spojeny buď s Evropskou unií, nebo s lidskými právy. Úvod je motivační – přesmyčka, poté následuje určení státu a následně spojení obrázků s pojmy, zde mohou žáci využívat internet. Role učitele je kontrolní, poté následuje frontální opakování a diskuze. Zde se uplatňuje argumentace žáků, vše řídí učitel. Lekce je určena pro žáky 2. stupně ZŠ ve věku 13 – 15 let.

Ke stažení

Mgr. Alexandra Opletalová

Významná evropská uskupení

Stáhnout