Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Příručka pro učitele základních škol, kteří se zajímají o to proč a jak zařazovat globální rozvojové vzdělávání do své výuky.

Ke stažení

Jana Stará

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Stáhnout