Studijní poznávací cesta do Španělska

22. 04. 2018

Mobilita Granada (Španělsko) – termín: 22. 4. 2018 – 28. 4. 2018
Téma: Trvale udržitelný rozvoj s důrazem na recyklaci

Partnerem pro tuto mobilitu se stala organizace Universal Mobility SL v Granadě. Skupina účastníků byla heterogenní, tvořena zástupci různých stupňů vzdělávání, ale i s rozdílnou mírou zkušeností v oblasti GRV. Tato heterogenita se ukázala jako velmi pozitivní, při neformálních setkáních si účastníci velmi živě vyměňovali zkušenosti ze své praxe. Dalším často řešeným tématem bylo inkluzivní (společné) vzdělávání a otázka integrace dětí/žáků cizinců a dětí s různými typy zdravotních handicapů.

Skupina byla přijata zřizovatelem granadských základních a středních škol – městskou radou Delegation de Junta de Andalusia, jejíž zástupce seznámil účastníky se vzdělávacím systémem ve Španělsku a účasti pedagogů na jeho modernizaci.

Program obsahoval vedle náslechů ve školách církevních, státních i soukromých velké množství návštěv neziskových organizací pracujících s různými cílovými skupinami (Asociacion Solidaria Andaluzza de Desarrollo, AGER Granada, Asociación Marroqui, Virgen de las Nieves, Cruz Roja).

Pobyt byl podle výsledků evaluačního dotazníku pro všechny zúčastněné přínosný, odborně zajištěný a zpětné vazby ze stran pedagogických pracovníků/účastníků byly velmi pozitivní.
Profesorka Aida Ayuso, členka vedení školy Colegio Ave Maria Casa Madre v Granadě, se později se svým příspěvkem zúčastnila plenárního zasedání mezinárodní konference ke Globálnímu rozvojovému vzdělávání, kterou NIDV organizoval 31. 10. 2018.

Komentář účastníka:
„Studijní pobyt v Granadě obohatil mé pracovní, cestovatelské, zeměpisné a historické vědomosti. Nabídl mi množství inspirací, které budu moci využít při práci s dětmi. Velkým přínosem bylo týdenní soužití českých pedagogů a možnost předání vzájemných zkušeností, získání kontaktů u navštívených organizací pro možnou budoucí spolupráci.“