Slepice mediální hvězdou

Autor: Chalupníková Andrea, Kluchová Adéla, Krejčí Aleš, Mandátová Michaela
Cílová skupina – věk: žáci základních škol, zájmové skupiny
Stupeň a typ vzdělávání: 2. stupeň ZŠ

Anotace

Žáci si během simulační hry na vlastní kůži vyzkouší pocit stísněnosti a nepohodlí. Sledují autentická videa zachycující podmínky života slepic v klecových chovech. Během diskuse si doplňují informace o současných možnostech chovu slepic. Samostatně přemýšlí o jejich přirozených potřebách a vlastními slovy interpretují úskalí nehumánního chovu zvířat. Během skupinové práce na základě kódu na vejci zjišťují jeho původ a způsob chovu. Ve skupinách žáci identifikují argumenty jednotlivých stran a diskutují o nich. Na základě získaných informací a prožitků navrhují možné změny spotřebitelského chování ve společnosti.

Využité metody:
hry, diskuse, promítání filmů, práce s knihami, časopisy, exkurze, výtvarné aktivity

Ke stažení

Chalupníková Andrea, Kluchová Adéla, Krejčí Aleš, Mandátová Michaela

Slepice mediální hvězdou

Stáhnout