Objevujeme svět

Pro výuku témat globálního rozvojového vzdělávání (GRV) na 1. a 2. stupni základních škol se mohou pedagogové inspirovat metodickým materiálem, který poskytuje nabídku vybraných témat a námětů činností pro tři tematické okruhy:
1. Svět nás zajímá
2. Objevujeme svět
3. Žijeme ve společném světě

Tematické okruhy jak svým názvem, tak svým obsahem rozšiřují stávající okruhy průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) o globální hledisko a současně odkazují na metodickou podporu Doporučené očekávané výstupy.

Ke stažení

Petra Skalická, Jana Stará, Marie Veverová

Objevujeme svět (1. stupeň)

Stáhnout

Petra Skalická, Jana Stará, Marie Veverová

Objevujeme svět (2. stupeň)

Stáhnout