Kam patřím?

Autor: Jaroslav Jirásko
Cílová skupina – věk: žáci ZŠ a VLG
Stupeň a typ vzdělávání: 8. a 9. ročník ZŠ a příslušné ročníky VLG

Anotace

Vyučovací hodina je směřována k tomu, aby si žáci uvědomili, s čím se ztotožňují, jak pohlížejí na svět a společnost, a uvědomili si, že lidé mohou mít na stejnou věc různé pohledy. Žáci pracují s tím, jak vnímají referenční skupiny, jejichž jsou součástí, a jak jsou tyto skupiny vnímány okolím. Uvědomí si, jak příslušnost ke skupině ovlivňuje jejich pohled na svět a zda a jak je možné korigovat svoje jednání na základě pochopení sebe sama. Žáci si uvědomí, jaké stereotypy a předsudky mohou vzniknout při pohledu na určité skupiny lidí a jak je možné tento jev minimalizovat.

Ke stažení

Jaroslav Jirásko

Kam patřím?

Stáhnout