Introduction to Ivory trade

Autor: Mgr. Martina Laušmanová
Cílová skupina – věk: 12 – 15 let, smíšená skupina
Stupeň a typ vzdělávání: druhý stupeň ZŠ

Anotace

Lekce byla realizována v rámci první fáze projektu Animal rights (práva zvířat). Jedná se o část projektu Světová škola, realizovaném v rámci předmětu Anglická konverzace, lekce je tedy převážně v angličtině. Vzhledem k rozdílnému věku a úrovni žáků je kladen důraz na diferencované úkoly, přiměřené každé skupině žáků. Lekce je vedena dle třífázového modelu učení E U R (evokace, učení, reflexe).

Ke stažení

Mgr. Martina Laušmanová

Introduction to Ivory trade 2

Stáhnout