Informační kampaň na téma dezinformace

Autor: Aneta Tučková
Cílová skupina – věk: 12-15 let
Stupeň a typ vzdělávání: 2. stupeň ZŠ

Anotace

Společností v poslední době rezonuje téma tzv. fake news (falešných zpráv). Cílem informační kampaně je upozornit veřejnost na problematiku dezinformací tak, aby si utvořila vlastní názor bez předsudků a pokřivených interpretací. Cílem aktivity s použitím zeleného plátna je názorně demonstrovat rychlost a jednoduchost tvoření falešných fotografií. Aktivita je určena pro žáky 2. stupně ZŠ. Její příprava může probíhat v hodinách informatiky, občanské či multikulturní výchovy nebo českého jazyka, samotná realizace pak probíhá na veřejnosti jako součást informační kampaně (my jsme k tomuto účelu využili tradiční akce Multikulturní týden – zahajovací jarmark pořádané městem Pardubice).

Ke stažení

Aneta Tučková

Informační kampaň na téma dezinformace

Stáhnout