Hudba a globální témata

Autor: Mgr. Jakub Ambros
Cílová skupina – věk: 13 – 15 let
Stupeň a typ vzdělávání: 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Anotace

Cílem výukové lekce Hudba a globální témata je zhodnotit význam hudebních charitativních akcí v rámci humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Lekce (45 min.) slouží jako úvod do tématu a je určena žákům druhého stupně základních škol, ale můžou s ní pracovat i žáci na různých typech středních škol. Během lekce žáci pracují především s informacemi z internetu (video, krátká reportáž, příp. text písně). O získaných informacích následně diskutují a hledají souvislosti. V menších skupinách dále analyzují videoklip charitativního projektu a navrhují vlastní řešení problému. Závěrečná reflexe probíhá pomocí názorové škály. Žáci zhodnotí (na příkladu Koncertů Live Aid, Live 8 a videoklipu Do They Know It´s Christmas) význam hudebních charitativních akcí v rámci humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

Ke stažení

Mgr. Jakub Ambros

Hudba a globální témata

Stáhnout