Globalizace

Autor: Mgr. Lubomír Havlíček
Cílová skupina – věk: 14 – 16 let
Stupeň a typ vzdělávání: 2. stupeň ZŠ

Anotace

Aktivity cca odpovídající jedné vyučovací hodině (např. zeměpisu nebo občanské výchovy) na základní škole, nejlépe v 8. či 9. ročníku. Žákovi představí pojem globalizace z různých pohledů. Žák si vytvoří svoji definici pojmu a vztáhne globalizaci ke svému každodennímu životu, uvede příklady propojenosti dnešního světa, které zná. Při skupinové práci v diskuzi a zapsáním např. metodou T- grafu žák posoudí kladné a záporné stránky globalizace. V následující aktivitě potom porovná další nabídnuté důsledky globalizace a přiřadí dosud nezmíněné důsledky mezi klady či zápory. Při hodině žák může využít vyhledání pojmů ve slovníku. Během hodiny je využívána frontální výuka, samostatná práce, skupinová práce, metody kritického myšlení, diskuze.

Ke stažení

Mgr. Lubomír Havlíček

Globalizace

Stáhnout