Evropská unie – tvorba myšlenkové mapy

Autor: Ing. Zarine Aršakuni
Cílová skupina – věk: 11 (6. ročník)
Stupeň a typ vzdělávání: 2. stupeň základní školy

Anotace

Žáci se naučí tvořit jednoduchou myšlenkovou mapu a prostřednictvím pracovního listu se v hodině informatiky (časová dotace 2 vyučovací hodiny) seznamují se základními informacemi o EU, informace vyhledávají na internetu. Učí se vnímat současný svět jako propojený celek, chápat všechny jeho aspekty jako vzájemně závislé a hledat souvislosti mezi rozhodováním a děním na místní, regionální i evropské úrovni (holistický pohled na svět).

Ke stažení

Ing. Zarine Aršakuni

Evropská unie – tvorba myšlenkové mapy

Stáhnout