Emigrace nebo exil

Autor: Mgr. Dana Brdíčková
Cílová skupina – věk: od 12let
Stupeň a typ vzdělávání: 2. stupeň základní školy, nižší ročníky gymnázia

Anotace

Žáci se budou zabývat problematikou emigrace a podpory emigrantům. V úvodu si společně ve skupinách formou brainstormingu vytvoří přehled informací, které k danému tématu znají. Zaznamenané informace pak vzájemně sdílí, doplní o další poznatky. Dané informace se pokusí rozdělit do skupin se společným nastavením (ekonomika, vzdělání, strach, svobodný život,…).
Následně si přečtou text o životě J. A. Komenského. Do připravených pojmenovaných skupin vyhledají údaje, které si přečetli.
Následně porovnají emigraci a její důvody ve středověku a v současnosti. Pokusí se najít rozdíly a společné aspekty.
V rámci reflexe v diskuzi sdělují své návrhy na možnosti eliminace problému, sdělují, jak mohou sami přispět k pomoci a řešení.

Ke stažení

Mgr. Dana Brdíčková

Emigrace nebo exil

Stáhnout