Ekosystémy, základní podmínky života

Autor: Mgr. Dagmar Řiháčková
Cílová skupina (věk): 2. stupeň ZŠ
Stupeň a typ vzdělávání: druhý stupeň ZŠ, kvarta víceletého gymnázia

Anotace

Téma ekosystémy, základní podmínky života – umožňuje realizovat tematický okruh Svět nás zajímá. Využívá práce s různými informačními zdroji a metodami (obrázek, text). Žáci o získaných informacích diskutují, posuzují je, hledají souvislosti a vytvářejí si vlastní názor. V rámci vyučovací hodiny žáci vypracovávají pracovní list. Opakují a prohlubují znalosti. V pracovním listě je dán důraz na problematiku environmentální výchovy.

Ke stažení

Mgr. Dagmar Řiháčková

Ekosystémy, základní podmínky života

Stáhnout