Ekologie populací

Autor: Mgr. Lenka Benedová
Cílová skupina – věk: 13 let
Stupeň a typ vzdělávání: 7. ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletého gymnázia

Anotace

Cílem této lekce je probrat učivo zabývající se ekologií populací. Tato látka je probíraná v základech ekologie v sedmém ročníku základní školy. Na začátku hodiny vymezíme pojem populace, společenstvo a ekosystém. Vysvětlíme biologické vlastnosti a potřeby jedinců dané populace, v konkrétním případě jelena lesního. Přiblížíme dynamiku dané populace, jak může růst, diferencovat se, udržovat se, stárnout. Jaké faktory mohou přispívat k zvýšené mortalitě či zvýšené hustotě populace.

Následuje pohybová hra v přírodě, která trvá 35 minut. Po hře následuje evalvace a závěrečné shrnutí nabitých vědomostí.

Žáci můžou vymýšlet, které činnosti člověka mohou ovlivnit dynamiku dané populace.

Ke stažení

Mgr. Lenka Benedová

Ekologie populací

Stáhnout